Velkommen til Lottes.info

Denne side har til formål at formidle hvad jeg kan - ikke mindst de autodidakte ting. Samtidig har siden fungeret som min digitale hukommelse og kanal til formidling af tiltag i Cirkus Lotte (hvilket primært er møntet på familie og venner). Siden har nu over fire år på bagen og har forlængst bevist sit værd, men konstruktiv kritik modtages stadig gerne.

I marts 2005 afsluttede jeg biologistudiet på Aarhus Universitet med et speciale om klitvegetation langs Jyllands Nordvestkyst, hvor jeg sammenholdt min klassifikation med EF-Habitatdirektivet.
Færdiggørelsen af specialet betød, at den intensive rotræning blev lagt på hylden, men årene som letvægtsroer under TCO har lært mig meget om, hvordan ens egne grænser kan flyttes mere, end man umiddelbart tror. Både mentalt og fysisk. Jeg har lært en pokkers masse om viljestyrke, fysisk formåen og human ernæring - og jeg har oplevet tilfredsstillelsen ved at nå et mål, man syntes var højt, da man satte det. For det er ikke helt løgn, at det eneste sted SUCCES kommer før TRÆNING er i ordbogen! Og netop derfor smager successen desto sødere...

Efter færdiggørelsen af specialet blev fokus rettet mod nye udfordringer og oplevelser, som siden juli 2005 har taget deres afsæt i København. Siden specialets afslutning har jeg været lidt omkring på verdenskortet, hvor rejsen til Grønland i sommeren 2005 nok fortsat må siges at veje tungest på oplevelsesvægtskålen.

På jobfronten er der sket en hel del efter endt uddannelse, hvilket fremgår af mit CV. Jeg arbejder i dag hos La Oficina og har bevæget mig fra biologien over i en noget anden boldgade, der hovedsagligt drejer sig om skriftlig kommunikation, sociale medier og web. Jeg lærer hele tiden nyt og trives med udfordringerne.

Det meste af fritiden bliver i dag brugt på sejlerlivets glæder - pt. primært i form af en større renovering af en 36 fods Bruce Roberts stålbåd sammen med min kæreste.


Free Cell Phones
Cell Phone Plans

All Rights Reserved 2007. www.lottes.info -=- Design: InternalFlawed